BodySynthesis2022 

Body Synthesis με την Αφροδίτη Βέρρου

Έναρξη:  18 Ιουλίου,  10.00-11.30
Τοποθεσία: Λουτρά Νισύρου , Χώρος 2 (Διάρκεια  90',  4min -10max θέσεις,  4 ημέρες)

Το φυσικό μας σώμα, αυτό το εφήμερο όχημα της ψυχής μας, είναι ένα πολύπλευρο μαγικό εργαλείο. Η καθημερινότητα, ο τρόπος ζωής που είναι γεμάτος λανθασμένα κινητικά πρότυπα (καθιστική ζωή, χρήση αυτοκινήτου, υπολογιστή, πολύωρη μελέτη μουσικού οργάνου κ.α.) δημιουργούν μικροσκολιώσεις και τραυματιμούς τα οποία εμφανίζονται με συμπτώματα κόπωσης ή πόνου. Μελετώντας το σώμα και παρατηρώντας το, βρίσκουμε την κατάλληλη στρατηγική για να το βοηθήσουμε να ξαναβρεί τον σωστό τρόπο λειτουργίας του, ερχόμενοι σε μια καλύτερη επαφή μαζί του.

  Το Body Synthesis είναι ένα σύστημα άσκησης, στο οποίο προτεραιότητα έχει ο ανθρώπινος οργανισμός ως ενιαία λειτουργική μονάδα. Η προσοχή δε στρέφεται σε μεμονωμένες μυικές ομάδες αλλά στο ανθρώπινο σώμα ως σύνολο. Μια χρήσιμη θεραπευτική μέθοδος για την ενδυνάμωση του σώματος αλλά και την πνευματική χαλάρωση. Ο απώτερος στόχος είναι να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία ολόκληρου του ανθρώπινου σώματος μέσω της αυτοσυγκέντρωσης, της λειτουργικής προπόνησης αλλά και την προπόνηση σταθεροποίησης στους μύες που το έχουν ανάγκη.  Είναι ένα ουσιαστικό πλήρες σύστημα, φιλικό για κάθε σώμα, που έχει σαν βάση τη Yoga, το Pilates αλλά και το Functional Training με στόχο την προαγωγή σωματογνωσίας. 

  Ενα μάθημα “μίξη” που συνδυάζει όλα αυτά τα στοιχεία με μοναδικά εργαλεία το σώμα το πάτωμα αλλά και τον ήχο σε μερικές περιπτώσεις. Λέξεις που θα το χαρακτήριζαν: γυμνά πέλματα, μετακινήσεις στον χώρο, άλματα, αλλαγές ρυθμού, στηρίξεις στα χέρια, ισορροπίες, τεχνικές αναπνοής, ενδυνάμωση κορμού, γείωση, ευεξία, χαρά και διασκέδαση!!!!! Εκφραζόμαστε, γυμναζόμαστε, διασκεδάζουμε και φυσικά : Ιδρώνουμε!!!! Μέσα από όλον αυτόν τον συνδυασμό πραγμάτων το άτομο που ασκείται στο Body Synthesis παραμένει συγκεντρωμένο στον εαυτό του και δεν αποσπάται από το περιβάλλον. 

  Τα μάθήματα είναι ομαδικά και έχουν διάρκεια 1,5 ώρα.


 Πρόγραμμα 5 ημερών Bοdy Synthesis:


Δευτέρα: 

Body Centering

Βιωματική ανατομία

Τεχνικές αναπνοής

Ενδυνάμωση κορμού - Εμφαση σε κοιλιακούς, ραχιαίους, γλουτούς

Βασικές αρχές ορθοσωμικής


Τρίτη:

Ζέσταμα (Χαιρετισμός στον ήλιο από τη Yoga)

Εμφαση στην τεχνική των ασκήσεων που θα δουλευτούν.

Ενδυνάμωση πλάτης και χεριών με έμφαση στην καταπολέμιση τενοντίτιδων και τραυματισμών των καρπών

Χαλάρωση (Yoga Nintra)


Τετάρτη:

Εισαγωγή στο Flow

Στηρίξεις 

Ασκήσεις ευλυγισίας στους μύες που το έχουν ανάγκη

Χαλάρωση


Πέμπτη:

Δυναμικό Non Stop Flow

Ισορροπίες

Μετακινήσεις στον χώρο

Ασκήσεις χαλάρωσης και απελευθέρωσης στο πάτωμα


Παρασκευή:

Κλείνουμε με ένα ολοκληρωμένο μάθημα Body Synthesis σε συνδυασμό με ζωντανή μουσική. Μέσα από αυτή τη συλλογική δράση, η μουσική βρίσκει το συλλογικό και ανθρωπιστικό της χαρακτήρα και η άσκηση μετατρέπεται σε τέχνη! Το μάθημα θα συνοδέψουν οι μουσικοί: Λουκάς Μεταξάς (κρουστά), Δημήτρης Μικέλης (ούτι), Χαρούλα Τσαλπαρά (ακορντεόν, φωνή)


Το Body Synthesis είναι ανοιχτό για όλα τα επίπεδα αθλουμένων. 

Starts on  18 July, at 10.00 - 11.30
Location: Nisyros Municipal Baths, (duration 90', 4min 10max participants,  4 days)

Our physical body, this ephemeral vehicle of our soul, is a versatile magical tool.  Everyday life is full of wrong motor patterns (sedentary life, car use, computer use, long hours of studying a musical instrument, etc.) create micro-scoliosis and injuries which appear with symptoms of fatigue or pain.  By studying the body and observing it, we find the right strategy to help it rediscover its proper functioning, coming into better contact with our body.

  Body Synthesis is an exercise system, in which the human body has priority as a single functional unit.  The focus is not on individual muscle groups but on the human body as a whole.  A useful therapeutic method not only for the strengthening of the body but also for the spiritual relaxation. The ultimate goal is to ensure the proper functioning of the entire human body through self-concentration, functional training and stabilization training in the muscles that need it.  It is an essentially complete system, friendly for every body, based on Yoga, Pilates and Functional Training aimed at promoting body awareness.

   It is a combination of all these elements with these tools: the body, the floor and the music in some cases.  Words that would characterize it are: bare feet, movements in space, jumps, rhythm changes, handstands, balances, breathing techniques, core strengthening, grounding, wellness, joy and fun !!!!!  We express ourselves, we exercise, we have fun and of course: We sweat !!!!  Through all this combination of things the person who practices Body Synthesis remains focused on himself and is not detached from the environment.

   The lessons last an hour and a half.


  5-day Body Synthesis program:


 Monday:

 Body Centering

 Experiential anatomy

 Breathing techniques

 Core training - Emphasis on abdominals, back, glutes

 Basic principles of orthosomics


 Tuesday:

 Warm up (Sun salutation from Yoga)

 Emphasis on the technique of the exercises that will be worked on.

 Strengthening the back and arms with emphasis on fighting tendonitis and injuries of the wrists

 Relaxation (Yoga Nintra)


 Wednesday:

 Introduction to Flow

 Handstands 

 Flexibility exercises for the muscles that need it

 Relaxation


 Thursday:

 Power Non Stop Flow

 Balances

 Movements in space

 Relaxation and release exercises on the floor


 Friday:

 We close with a complete Body Synthesis course in combination with live music.  Through this collective action, music finds its collective and humanitarian character and exercise becomes art!  The lesson will be accompanied by the musicians: Loukas Metaxas (percussion), Dimitris Mikelis (oud), Charoula Tsalpara (accordion, voice)


 Body Synthesis is open to all levels.