Alexander Technique for Musicians and Singers with Savvas Koudounas
Τεχνική Alexander για Μουσικούς και Τραγουδιστές με το Σάββα Κουδουνά

Έναρξη: Παρασκευή, 14 Ιουλίου από 11:45 - 14.15 

Τοποθεσία: Λουτρά,  ΧΩΡΟΣ 2 : (διάρκεια 2 1/2 ώρες - 8 θέσεις - 6 ημέρες) 

Starts: Friday, 14 July 11.45 - 14:00

Location: Nisyros Municipal Baths, 
Space 1 : (duration 3 hours - 4min 10 max participants - 6 days) 

Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Τεχνική Alexander


Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αυτού, οι αρχές και οι ιδέες της Τεχνικής Αλεξάντερ θα επεξηγηθούν θεωρητικά και θα επιδειχθούν πρακτικά. Θα πειραματιστούμε με τις ιδέες της “κατεύθυνσης” και της “αναστολής” σε σχέση με την εκπλήρωση απλών ενεργειών όπως το να κάτσουμε, να σηκωθούμε ή να περπατήσουμε και θα παρατηρήσουμε τι συμβαίνει όταν υοθετούμε αυτό τον τρόπο σκέψης. Θα δουλέψουμε κυρίως σαν μια ομάδα αλλά για κάποιες δραστηριότητες ίσως χρειαστεί να δουλέψουμε σε ζεύγη. Οι μουσικοί προτρέπονται να φέρουν τα όργανα τους έτσι ώστε να μπορούμε να παρατηρήσουμε τη χρήση του εαυτού τους σε σχέση με αυτά και να εξερευνήσουμε πιθανές “κατευθύνσεις” και βελτιωμένη χρήση. Θα εφαρμόσουμε διαφορετικούς τρόπους σκέψης για την “κατεύθυνση” και θα χρησιμοποιήσουμε κάποιες βασικές γνώσεις ανατομίας για να βελτιώσουμε τη δική μας αυτο-απεικόνιση. Η όραση και τα συνήθεια που σχετίζονται με αυτή θα είναι επίσης κεντρικό θέμα στην εξερεύνηση μας. Η οπτική ροή και η ποιότητα της κίνησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρωτεύουσα πηγή ανατροφοδότησης για την κατεύθυνση. Τέλος, θα μελετήσουμε τη δύναμη της πολύ σημαντικής δραστηριότητας που ονομάζεται “δημιουργική ξεκούραση” και του κεντρικού ρόλου που αυτή αποκτά μέσα στη δουλειά. Εκτώς των ωρών του προγράμματος, η καθε συμμετέχουσα/ντας θα λάβει επιπλέον 2 προσωπικά 25-λεπτα μαθήματα στα οποία μπορούμε να δουλέψουμε ζητήματα προσωπικού ενδιαφέροντος και να λύσουμε προσωπικές απορίες.

Ιntroductory workshop in the Alexander Technique 


During the course of this seminar the basic concepts and principles of the Alexander Technique will be explained and demonstrated. We will experiment with “direction” and “inhibition” with respect to simple tasks like sitting, standing or walking and we will observe the effect of employing this way of thinking. We will mainly work as one group but for some exploratory activities we may need to work in pairs. Musicians are encouraged to bring their instrument so that we can observe the use of themselves with respect to the instrument and explore possibilities for specific directions and improved use. We will employ several ways of thinking about direction and we will use some basic anatomy facts to improve our own body-mapping. Vision and the habits associated with it will also be a central theme to our explorations.  Visual flow and quality of movement can be used as a primary feedback mechanism for direction. Last but not least, we will study the power of the constructive-rest activity and its central role in the work. During the break hours, each participant will receive two 25-minute personal lessons in which  individual questions and needs can be addressed.

AlexanderTechniqueLavaFestival2022Promo.mp4

Λίγα λόγια για τον εισηγητή:

O Σάββας Κουδουνάς διδάσκει την Τεχνική Αλεξάντερ τα τελευταία 10 χρόνια. Αποφοίτησε απο το London Centre for the Alexander Technique and Training το 2012 μετά απο τριετές πρόγραμμα σπουδών και έχει διατελέσει μέλος του αρχαιότερου συνδέσμου δασκάλων Tεχνικής Aλεξάντερ (STAT). Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δείχνει δουλεύοντας με μουσικούς (οργανοπαίκτες και τραγουδιστές) προκύπτει από το γεγονός ότι είναι κι ο ίδιος μουσικός (βιολί, λύρα, νέυ). Μέσα στα χρόνια έχει διδάξει τόσο εισαγωγικά σεμινάρια όσο και σεμινάρια για προχωρημένους στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ιταλία, Γαλλία) και κάποιοι μαθητές του είναι τώρα εγκεκριμένοι δάσκαλοι η εκπαιδευόμενοι δάσκαλοι Τεχνικής Αλεξάντερ.


The instructor: 

Savvas Koudounas has been teaching the Alexander Technique for over 10 years. He graduated from the London Centre for the Alexander Technique and Training in 2012 and has been a member of STAT (Society of teachers of the Alexander Technique). He has a special interest in teaching musicians (instrumentalists and singers) since he is himself a musician (violinist, lyre and ney player). Through the years he has given introductory workshops and advanced seminars of the Alexander Technique in Greece, Italy and France and some of his private students are now qualified teachers or teacher trainees."