Thai Massage with Nancy Anatolaki /
Ταυλανδέζικο Μασάζ με τη Νάνσυ Ανατολάκη

Έναρξη: Παρασκευή, 14 Ιουλίου από 08.15 - 09.45

Τοποθεσία: Λουτρά,  ΧΩΡΟΣ 2 : (διάρκεια 1 1/2 ώρες - 10 θέσεις - 6 ημέρες)

Starts: Friday, 14 July 08.15 - 09.45

Location: Nisyros Municipal Baths, 
Space 1 : (duration 1 1/2 hours 10 max participants - 6 days) 

Εισαγωγή στο Ταυλανδεζικο Μασαζ 

Το Thai massage ή (nuad Thai) όπως είναι η παραδοσιακή του ονομασία είναι μια πανάρχαια θεραπευτική τέχνη της Άπω Ανατολής.

Οι ρίζες του χάνονται στα βάθη της αρχαιότητας .

Ουσιαστικά το σύστημα που ονομάζουμε Thai massage κατάγεται από την Ινδία που στη συνέχεια εξαπλώθηκε και αναπτύχθηκε σε αυτό που γνωρίζουμε σήμερα στη Ταυλάνδη. Το Ταυλανδέζικο μασάζ είναι βαθιά συνδεδεμένο με τον βουδισμό  και την φιλοσοφία του καθώς και  τη γιόγκα (κοινές στάσεις και κανάλια ενέργειας) και τα σημεία του κινεζικού βελονισμού (χρησιμοποιούμε πολλά κοινά σημεία πίεσης). Όπως και άλλες ανατολίτικες θεραπευτικές τεχνικές βλέπουν τον άνθρωπο σαν όλο, πράγμα που σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε όποια κατάσταση δουλεύοντας όλο το σώμα και όχι μόνο την συγκεκριμένη περιοχή που μπορεί να έχει κάποιο πόνο.

Είναι μια θεραπευτική τέχνη που σκοπός της είναι να προσφέρει ισορροπία στο σωματικό, πνευματικό και ψυχικό επίπεδο το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με διάφορες τεχνικές, διατάσεις, μαλάξεις, πιέσεις σε σημεία με παλάμες, αντίχειρες και με τον ασκούμενο σε διαφορετικές στάσεις.

Τι θα μάθουμε στο εργαστήριο αυτό:

Θα μάθουμε να χρησιμοποιούμε το σώμα μας, το σωματικό μας βάρος και την αναπνοή μας για να κάνουμε πιέσεις και διατάσεις που θα μας επιτρέψουν να δουλέψουμε διάφορα προβλήματα και πόνους, καθώς και τεχνικές και ασκήσεις για αυτοθεραπεία, δουλεύοντας σε ζευγάρια και με τον εαυτό μας με σεβασμό στην παράδοση και στις αρχές του thai massage, αλλά και με διάθεση παιχνιδιού.

Πρόγραμμα:
Παρασκευή 14/07
Γνωριμία με το Ται μασαζ (η προέλευση του,η φιλοσοφία του και οι βασικές αρχές )

Σάββατο 15/07
Ασκήσεις προθέρμανση και προετοιμασίας.
Τεχνικές στην ύπτια θέση

Κυριακή 16/07
Τεχνικές στην πλαγιά θέση.

Δευτέρα 17/07
Εισαγωγή και γνωριμία με τον διαλογισμο και η σχέση του με το Ται μασαζ. Ασκήσεις ,τεχνικές και σημεία αυτό θεραπείας.

Τρίτη 18/07
Διαλογισμός και τεχνικές στην καθιστή πρύμνη θέση .

Τετάρτη 19/07
Τεχνικές στην καθιστή θέση και σε αυχένα και πρόσωπο.

Πέμπτη 20/07
Καθοδηγούμενη πρακτική και ανταλλαγή μασαζ.

*Τα μαθήματα θα γίνονται στα ελληνικά ή στα αγγλικά ανάλογα με τους συμμετέχοντες. Thai massage or nuad Thai how is its traditional name is an ancient therapeutic art from Asia. The roots of Thai go back in the very ancient times. Basically what we call Thai massage comes from India and was spread and evolved in what we know nowadays in Thailand. Thai massage is connected with Boudism and it’s philosophy as well with yoga (common postures and energy channels) and the acupressure points of Chinese acupuncture (we will use common pressure points). Like in other therapeutic eastern techniques whey see  the person as hall being and that means that we treat the upcoming issues by working through the hall body and not just the specific area that might be in pain.
The purpose of Thai massage is to bring balance to the physical body and mental and spiritual body and this can be achieved by using different kind of techniques,stretches,massaging,and pressure with palms and thumbs and the receiver in different postures.

What are we  going to work n this workshop

We will learn to use our body ,our body weight and our breathing to apply pressure and stretches that will allow us to work on different problems and pains working in couples and on our selves for self care with respect to the tradition and the principles  of Thai massage but with a playful attitude.

Friday14/7
Introduction (roots and philosophy of Thai massage ,basic principles)

Saturday15/07
Warming up exercises and preparation
Techniques in supine position

Sunday16/07
Techniques in side position .

Monday17/07
Intoxication to meditation and it’s connection with Thai massage.
Exercises ,techniques and pressure points for self healing.

Tuesday 18/07
Meditation and techniques in prone position.

Wednesday 19/07
Techniques in sitting position neck and face.

Thursday 20/07
Guiding practise and massage exchange.

Λίγα λόγια για την Εισηγήτρια:

About the Instructor:

Η Νάνσυ Ανατολάκη σπούδασε Σιάτσου και Παραδοσιακή κινεζική Ιατρική με Έλληνες και Άγγλους δασκάλους στην Ευρωπαϊκή σχολή Σιάτσου (1998-2001).

Έκτοτε παρακολουθεί σεμινάρια Σιάτσου και αυτoβελτίωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με διακεκριμένους δασκάλους.

Έχει σπουδάσει επίσης Ταϊλανδέζικο μασάζ στην Ταϊλάνδη (2011)  με διάφορους δασκλαους,όπου έχει δουλέψει ως βοηθός δασκάλου στη σχολή ‘Sunshine Network Lahu’ για 6 συνεχόμενες χρονιές .

Διοργανώνει σεμινάρια Ταϊλανδέζικου μασάζ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στα οποία διδάσκει μόνη ή με δασκάλους από το εξωτερικό.

Τα τελευταία χρόνια παρακολουθεί σεμινάρια Σέικι. Ασχολείται με διάφορες μορφές σωματικής άσκησης όπως πολεμικές τέχνες, Feldenkrais και γιόγκα από μικρή ηλικία.

Έχει πάρει πιστοποίηση διδασκαλίας γιόγκα και παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα.

Επιπλέον, μελετάει και συλλέγει βότανα και παρασκευάζει φυτικά λάδια.

Μοιράζει τη ζωή της μεταξύ Νισύρου, Σαρεντίνο (Νότιο Τιρόλο) και Ταϊλάνδης.

Προσφέρει συνεδρίες Σιάτσου, Ταϊλανδέζικου μασάζ, βεντούζες.

   


Nancy Anatolaki has study Shiatsu and Traditional Chinese medicine with Greek and teachers and teachers from abroad in European Shiatsu school (1998-2001)
She has participated in workshops of Shiatsu and self improvement in Greece and abroad with known teachers.

She has studied Traditional Thai massage in Thailand (2011) with different teachers and worked as an assistant teacher in Sunshine Nerwork Lahu village in North Thailand for 6 years continually.
She is organizing workshops of Thai massage in Greece and abroad.

Last years she participates in Seiki workshops.

She has been practicing different kind of bodywork,martial arts ,FELDENKRAIS and yoga.

She is certified tough teacher and gives private classes.

In addition she collects and study herbs and makes natural herbal oils.

  
She spends her life between Nisyros ,Sarentino (Italy) and Thailand.

She offers treatments of Shiatsu ,Thai massage ,moxa and cup therapy.