Mind, Body, Music with Klearchos Korkovelos/
Νους, Σώμα, Μουσική με τον Κλέαρχο Κορκόβελο

Έναρξη: Παρασκευή, 14 Ιουλίου από 17:00 έως 20:00

Τοποθεσία: Λουτρά,  ΧΩΡΟΣ 1 : (διάρκεια 3 ώρες - 10 θέσεις - 6 ημέρες)

Εναλλακτικός τίτλος:

Νοητικές και σωματικές λειτουργίες μέσα από το παράδειγμα διαφορετικών ρεπερτορίων.

Αφορμή, η σχέση του εισηγητή με τα χορδόφωνα κρουστά (σαντούρι - κύμβαλο)


 Η βασικότερη λειτουργία  της ζωής είναι η αναπνοή. 

 Η σωστή και εύρυθμή της λειτουργία είναι κινητήρια δύναμη όλων των επιμέρους λειτουργιών, σωματικών και νοητικών. Η μουσική, είτε λόγια είτε λαϊκή, είναι συνάμα τέχνη και επιστήμη , και έχει ανάγκη το συνδυασμό και των δύο (σωματικές και νοητικές λειτουργίες).

Διακρίνουμε δύο κόσμους, το σώμα του μουσικού και το όργανο. Και δύο σχέσεις, τη σχέση μεταξύ σώματος του μουσικού και οργάνου και τη σχέση αυτής της ενότητας με τον κόσμο. 

Η απόλυτη έκφανση της σχέσης της ενότητας αυτής με τον κόσμο δεν είναι άλλη απ'  την ίδια τη συγκίνηση. Η τέχνη ξεκινά εκεί που τελειώνει η τεχνική. Αυτό σημαίνει ότι για να αισθανθεί ο μουσικός τη συγκίνηση και κατόπιν να τη μεταδώσει, πρέπει το όργανο να είναι μέρος του σώματός του. Αυτή τη σχέση θα εξετάσουμε αυτές τις 6 ημέρες του εργαστηρίου αυτού. 

Το εργαστήριο είναι ανοιχτό σε όλους τους μουσικούς . 


Θέματα ρεπερτορίων: 

     1.  Με αφορμή τα εισαγωγικά μουσικά μέρη των Σμυρναίικων Μανέδων και τις σολιστικές τους προεκτάσεις , ενός ρεπερτορίου στο οποίο το σαντούρι και το κύμβαλο έχουν πρωτεύοντα ρόλο, θα προσεγγίσουμε την ατομική και συλλογική μνήμη σαν πρωταρχικό στοιχείο της συγκίνησης μουσικού και ακροατή, πομπού και δέκτη. 

     2. Ένα μουσικό έργο  εποχής baroque και ένα εποχής ρομαντισμού. 


Πρόγραμμα

6 τρίωρες συνεδρίες


    Η πρώτη συνεδρία απευθύνεται σε μουσικούς και μαθητές γενικά, όλων των επιπέδων και ηλικιών,  και περιλαμβάνει ασκήσεις αναπνοής - χαλάρωσης (hatha yoga) και ασκήσεις στάσης σώματος, ποδιών, ασκήσεις που αφορούν τη σχέση σώματος και οργάνου, ελέγχου του βάρους, ευθυγράμμισης των άκρων,  γενικά μυικής χαλάρωσης, καλλιέργειας όμορφου ήχου και μείωσης του άγχους εκτέλεσης. 


Οι υπόλοιπες 5 συνεδρίες περιλαμβάνουν  βασικές ασκήσεις αναπνοής  - χαλάρωσης, αλλά κυρίως  ρεπερτόριo. 


Οι συμμετέχοντες είναι καλό να έχουν μαζί τους :Starts: Friday, 14 July 17:00 - 20:00

Location: Nisyros Municipal Baths,  Space 1 : (duration 3 hours - 4min 10 max participants - 6 days)

Alternate title:
Mental and bodily functions through the example of different musical repertoires.

The concept of the workshop was created through the relationship of the instructor with struck stringed instruments(sandour - cymbal)

The most basic function of life is breathing. It's correct and orderly function, is the driving force of all individual functions, physical and mental. Music, whether "serious" or "light", is both an art and a science, and needs the combination of both (physical and mental functions).

We distinguish two worlds, the musician's body and the instrument. And two relationships, the relationship between the musician's body and the instrument and the relationship of this unity with the world.

The ultimate expression of the relationship of this unity with the world is none other than emotion itself. Art begins where technique ends. This means that in order for the musician to feel the emotion and then transmit it, the instrument must be part of their body. This relationship we will examine in these 6 days of this workshop.

The workshop is open to all musicians.

Repertoire topics:

     1. On the occasion of the introductory musical parts of the "Smyrnaian Manedes" of the early 20th century and their soloistic extensions, a repertoire in which the santouri and the cymbal have a primary role, we will approach individual and collective memory as a primary element of the emotion of musician and listener, transmitter and receiver.

     2. One musical piece from the Baroque period and one from the romantic period.


Program

6 three-hour sessions


The first session is addressed to musicians and students in general, of all levels and ages, and includes breathing-relaxation exercises (hatha yoga) and body posture exercises, feet exercises, exercises related to the relationship between the body and the instrument, weight control, limb alignment, general muscle relaxation, cultivation of beautiful sound and reduction of performance anxiety.


The remaining 5 sessions include basic breathing-relaxation exercises, but mainly repertoire.


Participants should bring with them:
Λίγα Λόγια για τον Εισηγητή:

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979. Είναι σολίστ του Ουγγαρέζικου cimbalom με δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.   

Το 2005 συμμετείχε σε εργαστήρια  για το cimbalom  στην Ουγγαρία, οργανωμένα από τη σολίστ και καθηγήτρια στην Ακαδημία Τεχνών της Banska Bistrica της Σλοβακίας,  Victoria Herencsar .      Tην ίδια χρονιά  συμμετείχε  στην 8η Διεθνή Συνάντηση για χορδόφωνα κρουστά όργανα στην Κίνα (8th International Cimbalom Congress , Πεκίνο). 

Σπούδασε τεχνική γιά δύο χρόνια στο Ωδείο Αθηνών στην τάξη της Angelina Τkatcheva , σολίστ του λευκορωσικού cimbaly.                    Σπούδασε  Ιστορία  στη Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων .     

Το 2009 παρουσίασε για πρώτη φορά το cimbalom στο Μουσείο Λαϊκών Οργάνων του Φοίβου Ανωγειανάκη, με πρόλογο του μουσικολόγου Χ.Σαρρή.       

Το 2015 εμφανίστηκε στο διεθνές φεστιβάλ και διαγωνισμό cimbalom "Mezinarodni Festival Cimbalu" (International  Dulcimer Festival) που οργανώνεται κάθε δύο χρόνια στην πόλη Valasske Mezirici της Τσεχίας, από την καθηγήτρια του κλασικού cimbalom Ruzena Decka.  
To 2023 συμμετείχε στο 16ο διεθνές φεστιβαλ χορδόφωνων κρουστών στην Τσεχία (Wallaske Mezirici).     

Είναι μέλος της CWA (Cimbalom World Association, Διεθνούς Ένωσης παικτών  χoρδόφωνων κρουστών {όργανα της οικογένειας του σαντουριού } από το 2005.   

O Κλέαρχος Κορκόβελος επικεντρώνεται σήμερα :

- στην ερμηνεία έργων για cimbalom σε παρουσιάσεις και συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
- Στη διδασκαλία, με  workshops ή διαδραστικά καλλιτεχνικά προγράμματα. Σε αυτή την κατεύθυνση , από το 2014, οργανώνει κάθε Ιούνιο σε συνεργασία με το χώρο γνώσης και Πολιτισμού "Πολιτεία" , στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνα, εβδομαδιαίο workshop γιά το cimbalom και το ελληνικό σαντούρι, που περιλαμβάνει μαθήματα τεχνικής , χορδίσματος και οργανοποιείας , performances και άλλες δράσεις.