Ποιες ανάγκες φιλοδοξεί να καλύψει το Lmf;
What are the needs that LMF fulfills?

Logo by FLUOP

Φιλοδοξούμε η εδραίωση του πολιτιστικού θεσμού LMF να συμβάλλει:We aspire for the consolidation of the cultural institution LMF to contribute:

Μέσω της πρωτοβουλίας του LMF η ομάδα έργου της ΑΠΤΑΛΙΚΟ προτείνει τη δημιουργία και την εδραίωση ενός πολιτιστικού θεσμού στη Νίσυρο που στοχεύει:

Χορηγός επικοινωνίας -  2ο Πρόγραμμα ΕΡΤ


Χορηγός επικοινωνίας -  tvxs

Χορηγός επικοινωνίας -  Το Περιοδικό

Χορηγός επικοινωνίας - Aptaliko.GR

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Δήμο Νισυρίων για την ευγενική χορηγία διαμονής των εισηγητών του Lava Music & Wellness Workshops! 

Η πολύτιμη βοήθεια του Δήμου Νισύρου μας φέρνει μερικά βήματα πιο κοντά στην πραγματοποίηση του τρίτου χρόνου ενός μοναδικού θεσμού  όπως το LMF που συνδυάζει τη μουσική με το Ευ Ζην! 

Χορηγουμένη δράση του μητρώου πολιτιστικών φορέων του ΥΠΠΟΑ

Χορηγός έκπτωσης εισιτηρίων παραγωγής - Blue Star Ferries