presentations

Πρόγραμμα σωματικών ασκήσεων για την πρόληψη και θεραπεία βλαβών από τον χειρισμό μουσικών οργάνων/
Exercises to fix or avoid physical damages from musical instruments use with Afroditi Verrou

Η καθημερινότητα, ο τρόπος ζωής που είναι γεμάτος με λανθασμένα κινητικά πρότυπα (καθιστική ζωή, χρήση αυτοκινήτου, χρήση υπολογιστή και κινητού κα) δημιουργούν μικρο-σκολιώσεις (οι οποίες δε συνοδεύονται πάντα με την παθολογική σκολίωση). 

Διαβάστε περισσότερα...


Ρυθμαναλύσεις με το Στράτο Σαμιώτη /
Rythmanalysis with Stratos Samiotis

Ρυθμικές αναλύσεις απο την παράδοση  μέχρι το λαϊκό μας τραγούδι και την λατινική Αμερική.

Μάθημα ομαδοποίησης και διαμοίρασης των  αξιών  για την πλήρη κατανόηση του κάθε ρυθμού με απλά παραδείγματα γνωστών τραγουδιών και ορχηστρικών έργων.

Παιχνίδι ρυθμικής ανάλυσης  με διαφορετικές ομάδες για την ενσωμάτωση και την πλήρη κατανόηση των  ρυθμικών μέτρων.

Rhythmic analyzes through easern tradition, greek "laiko" repertoire and Latin America.

Lesson of grouping and sharing ​​to fully understand each rhythm with simple examples of well-known songs and orchestral works.

Rhythmic analysis game with different groups to integrate and fully understand rhythmic measures.


Ζωγραφιές Γιόγκικες με τη Γεωργιάννα Νταλάρα /
Yoga Painting with Georgianna Dalara

Έχοντας ανοίξει όσο είναι εφικτό την καρδιά μετά από μία απλή πρακτική Γιόγκα κλείνουμε το μάθημα αφήνοντας το χέρι με τον μαρκαδόρο του ως προέκταση της καρδιάς να κάνει ό,τι θέλει πάνω στο χαρτί. Όταν ολοκληρωθούν τα περιγράμματα γεμίζουμε όπου νομίζουμε με χρώματα που παρέχονται. Χωρίς κοπιαστική νοητική κρίση κι επεξεργασία. Διατηρώντας την ιδιότητα της παρατήρησης.

Ένας πρακτικός διαλογισμός που μεταφέρει στο χαρτί ό,τι χρειαστεί κάθε φορά. Σε όποιον αρέσει η ζωγραφιά του, φωτογραφίζεται και του στέλνεται σε μπλούζα λίγες μέρες μετά. Έτσι μπορεί να φορά αυτό που έφτιαξε τον χειμώνα και να θυμάται και ν' ακουμπά ό,τι πήγε ν' αγαπήσει. 

Μια γέφυρα ανάμεσα στην τέχνη και την εφαρμοσμένη τέχνη, τα λόγια και την πράξη, την ψυχή και το σώμα.

 

Φέρτε ένα στρωματάκι, μία λευκή κόλλα χαρτί κι έναν σκούρο ανεξίτηλο μαρκαδόρο.

Καθοδηγήτρια πρακτικής: Γεωργιάννα Νταλάρα

Γεωργιάννα Νταλάρα
www.georgiannadalara.com


Πιστοποιημένη  δασκάλα γιόγκα από το Yoga Alliance Και αριστούχος του Παν/μιου Brown  (Magna cum Laude) BA  Θέατρο και Λογοτεχνία, και της Rada Ma  Text and Performance. H  Γεωργιάννα Νταλάρα εργάζεται επαγγελματικά ως ηθοποιός από το 2009 και ως δασκάλα γιόγκα και εικαστικός από το 2020. Τα έργα της πωλούνται πρωτότυπα αλλά και τυπωμένα σε απλά αντικείμενα καθημερινής χρήσης, ως καλλιτεχνικά κι αναμνηστικά είδη σε ιδιώτες και μαγαζιά.

Having opened the heart as much as possible after a simple Yoga practice, we cοmplete the lesson by leaving the hand with its marker as an extension of the heart to do whatever it wants on the paper. When the outlines are complete we fill in where we think with colors provided. Without laborious mental judgment and processing. Retaining the property of observation.

A practical meditation that transfers to paper what is needed every time. Anyone who likes their drawing is photographed and sent a t-shirt a few days later. So he can wear what he made in the winter and remember and touch what they came to love. A bridge between art and applied art, words and deeds, soul and body.

 

Bring a mat, white paper glue and a dark permanent marker.

Georgianna Dalara
www.georgiannadalara.com

Yoga Alliance Certified Yoga Teacher And Honors Brown University (Magna cum Laude) BA Theater and Literature, and Rada Ma Text and Performance. Georgianna Dalara has been working professionally as an actress since 2009 and as a yoga teacher and visual artist since 2020. Her works are sold as originals as well as printed on simple everyday objects, as artistic and souvenir items to individuals and shops