κόστος συμμετοχής / participation costs


Περιλαμβάνει / Includes:

* Για τους challenge embracers η ανάλογη συνδρομή περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής σε δύο εργαστήρια.
*For the challenge embracers it is all the above PLUS ONE MORE WORKSHOP Δεν περιλαμβάνει / Does NOT include:

Όροι κράτησης θέσης / Terms

Συμπληρώστε την φόρμα κράτησης εδώ. Απαραίτητη προκαταβολή 60€ για την κράτηση της θέσης. Η προκαταβολή επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης έως 10 ΙΟΥΛΙΟΥ. Σε τυχόν γενικότερη ακύρωση της εκδρομής λόγω κορονοϊού, θα επιστραφούν όλες οι προκαταβολές.

Please complete the form here . Essential prepayment 60. The prepayment is returned in case of cancelling until 10/7. 

Όροι συμμετοχής / Terms

Τρόποι πληρωμής / Payment Info

Οι κρατήσεις θέσεων γίνονται με κατάθεση της προκαταβολής (60 ευρώ + τα τραπεζικά έξοδα) στον παρακάτω λογαριασμό. /Prepayment 60e + bank expences to the account below:


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / Pireaus Bank

Δικαιούχος : Απτάλικο Αστική Μη Κερδοσκοπική / APTALIKO NPO

ΙΒΑΝ Λογαριασμού / IBAN :


GR77 0172 1260 0051 2608 8850 906

Παρακαλώ στην αιτιολογία αναγράψτε LMF ή ΛΑΒΑ / Please write LMF or LAVA with your transfer

Η εξόφληση του ποσού γίνεται με την άφιξη σας στην Νίσυρο. / The full payment will be completed in Nisyros