Ο χώρος των Ιαματικών Λουτρών Νισύρου συγκεκριμένα, μας ενέπνευσε να συνδυάσουμε τις θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής πράξης με τις ιαματικές φυσικές πηγές του νησιού. 

Σαν αποτέλεσμα, γεννήθηκε η ιδέα το φεστιβάλ να συνδυάζει δύο βασικούς άξονες: τα μουσικά εργαστήρια και τα σεμινάρια ευεξίας (wellness).

The area of ​​the Thermal Baths of Nisyros in particular, inspired us to combine the healing properties of the musical act with the thermal natural springs of the island.

As a result, the idea was born for the festival to combine two main axes: music workshops and wellness seminars.


Διαβάστε περισσότερα...

πρόγραμμα & συνεργάτες / Schedule and Instructors

Μουσικά Εργαστήρια / Music Workshops

Σωματικά εργαστήρια / Wellness Workshops

Διαλέξεις / Presentations

Εκδηλώσεις / Events

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Δήμο Νισυρίων για την ευγενική χορηγία διαμονής των εισηγητών του Lava 

Χορηγός έκπτωσης εισιτηρίων - Blue Star Ferries

Με την ευγενική χορηγία του Μεσογειακού Ινστιτούτου Κινηματογράφου