Ο χώρος των Ιαματικών Λουτρών Νισύρου συγκεκριμένα, μας ενέπνευσε να συνδυάσουμε τις θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής πράξης με τις ιαματικές φυσικές πηγές του νησιού. 

Σαν αποτέλεσμα, γεννήθηκε η ιδέα το φεστιβάλ να συνδυάζει δύο βασικούς άξονες: τα μουσικά εργαστήρια και τα σεμινάρια ευεξίας (wellness).

The area of ​​the Thermal Baths of Nisyros in particular, inspired us to combine the healing properties of the musical act with the thermal natural springs of the island.

As a result, the idea was born for the festival to combine two main axes: music workshops and wellness seminars.


Διαβάστε περισσότερα...